Bemutatkozás
A   Duna-Dráva   Nemzetipark   egyedi,   különleges   természeti   kincsekkel   megáldott   területén,   közel   a   Horvát   határhoz   található   a   négy kis   település   –   Lakócsa,   Tótújfalu,   Potony   és   Szentborbás   –         gyermekeit   befogadó   iskolánk,   a   Lakócsai   Általános   Iskola.   Intézményünk   a csokonyavisontai Drávamenti Körzeti Általános Iskola tagiskolájaként működik. Az iskola mai épületét 1972-ben adták át, 1984-ben három tanteremmel, 1987-ben pedig tornateremmel bővítették. A   négy   falu   lakossága   nagy   arányban   horvát   nemzetiségűnek   vallja   magát.   Az   utóbbi   években   a   falvak   népességösszetétele   sokat változott.   A   horvát   nemzetiségek   száma   arányaiban   csökkent,   több   magyar   és   roma   nemzetiségű   lakos   települt   be.   Az   iskola   története során   mindig   is   az   egyik   legfőbb   célja   a   horvát   nyelv   és   kultúra   ápolása   volt.   A   kezdetektől   emelt   óraszámban   tanulja   a   nyelvet   minden   itt tanuló   gyermek.   A   horvát   néptánc   és   népzene   szakkör,   énekkar,   horvátországi   kapcsolatok,   tanulmányi   versenyek,   projektek   a   mai   napig szolgálják   a   nemzetiség-tudat   erősítését.   Kiemelt   feladata   volt   mindig   is   a   szülőföld,   a   Dráva   mente   természeti   kincseinek,   kulturális értékeinek, nagyjainak tiszteletére nevelés. Az     épület     oldalában     található     Lakócsa     híres     szülöttjének,     Fodor     Józsefnek     a     mellszobra.     A     nemzetközileg     elismert     higiénikus „közegészségünk első apostola”   https://hu.wikipedia.org/wiki/Fodor_J%C3%B3zsef_(orvos)  . Az   iskola   elmúlt   évtizedek   során   sok   kiemelkedő   igazgatóval,   oktatóval,   tanulóval   büszkélkedhetett.   Az   iskola   reprezentáns   vezetői voltak   hosszabb   ideig:   Petényi   Antal   (1970-73),   Geosits   István   (1973-77   és   1982-89),   Tunyoghy   Emese   (1977-81),   Bunyevácz   József   (1989-91 és 1998-2006), Esze Ernőné (1992-96), Kecskésné Varga Eleonóra (2006-2020) és igazgatóhelyettesként Vucsetáné Bakó Ilona (1977-1996). Pedagógusok,   akik   több   mint   három   évtizeden   át   tanítottak   generációkat   az   intézményben:   Gulyás   Józsefné,   Popovics   Emil,   Miátovics Anasztázia, Bödő Istvánné, Biczákné Popovics Anna, Kolaricsné Brantner Gyöngyi.    A   közel   100   fős   gyermeklétszámmal   kis   iskolánk   előnye   a   családias   hangulat,   személyes   kapcsolatok,   könnyebb   differenciálási lehetőségek, iskolai „csapatkirándulások”, összefogás, együttműködés, innovatív gondolatok megvalósítása közös erővel.
© Általános Iskola Lakócsa - hivatalos  honlapja - 2020 - 2021
www lakocsaiskola.hu